Archives

ราคาเครื่องสำรองไฟ Sydrome GOLD-1000 ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor กำลังไฟ 1000VA/400W สำรองไฟได้นานสูงสุด 30 นาที ป้องกันไฟตก-กระชาก ช่องต่ออุปกรณ์ 4 ช่อง หน้าจอ LED รับประกันคุณภาพ